Ny sundhedsforståelse

– Baseret på min oplevede viden, erfaring samt uddannelse.

NY sundhedsforståelse i 4 pointer

Pointe 1

Mennesket er – og fungerer som – en helhed

Indenfor alle retninger  og systemer, der har sundhed som emne findes opdelinger. F.eks hospitalsafdelinger: Mave-tarm-, hjerte-, neurologisk  afdeling, ortopæd-kirurgisk afdeling – osv. Eller opdelingen i sind-krop-ånd indenfor komplementære systemer.  Der findes rigtig mange opdelinger, der alle søger at afgrænse en del af mennesket for at kunne studere det og lære noget om det. Opdelingerne er meget anvendelige til dette og rummer megen sandhed! Jeg anvender selv opdelinger for at illustrere og forklare!

Men uanset hvor mange opdelinger, der konstrueres ændrer det dog ikke på det faktum, at vi er født hele! Vi er ikke kommet som et samlesæt fra BR-legetøj! Alle opdelinger er lavet for nemheds skyld, fordi det måske er praktisk – hvilket jo kan være nok så sandt. Men det får os ikke pludselig til at fungere som adskilte dele. Mennesket fungerer som en helhed og er en helhed allerede uanset hvilke opdelinger vi vælger. Landkortet er ikke landskabet!

Pointe 2

Alle processer og niveauer i mennesket er indbyrdes forbundne

Når der skabes mere sundhed i en enkelt del af mennesket vil dette påvirke alle andre dele af mennesket. Eksempel: Ved at afgifte kroppen for skadelige stoffer – eller f.eks. ændre kosten – så vil også følelsesmæssige og tankemæssige dele af mennesket blive positivt påvirket.

Ligeledes omvendt: Ved at gå ind i følelsesmæssige, tankemæssige – og eksistentielle processer med et ønske om at skabe helhed der, så kan der også skabes mere sundhed på det fysiske plan. 

Dette princip om forbundethed af processer gælder ikke kun for mennesker men for alle naturlige, levende systemer, og det kan illustreres helt enkelt med et edderkoppespind: Lige meget hvor du trækker i spindet vil det bevæge alle andre dele af spindet.

 

Pointe 3

Der eksisterer et styrende, overordnet og kærligt princip i ethvert menneske

Du kan kalde det ånd, essens, sjæl – eller Gud om du vil. Kært barn har mange navne. Hvad det kaldes er mindre væsentligt. Det vigtige er, at dette princip altid vil søge heling og helbredelse. Således er dette princip ”indkodet” fra starten af. Når forhindringer for dette princip fjernes, så vil selv-heling finde sted som en naturlig proces. 

Forhindringer for dette princip kan f.eks. være gamle indgroede ikke-kærlige overbevisninger som vi bare har vænnet os til som “sandhed” – belært af samfundet, familien, uddannelser, kulturen, religionen – eller af os selv! Forhindringer kan også komme fra dybt fastgroede følelser, traumer og chok, som vi har oplevet i vores liv. Disse forhindringer kan faktisk være så ubevidste, at vi ikke opfatter dem som forhindringer men slet og ret som kendsgerninger. Når disse forhindringer smelter, så (gen)opdager vi pludselig det bagvedliggende styrende og kærlige princip, som så får lov til at træde igennem.

 

Pointe 4

Din sundhed og lykke skaber global sundhed

Når vi mennesker hver især skaber positive forandringer for os selv – i krop, sind og ånd, så vil vores energi, livslyst og kærlige virketrang øges på konstruktiv vis, for sådan er vi skabt. Dette er vores naturlige virke, når der ingen forhindringer er. Alle mennesker rummer dybest set – inderst inde – kærlighed, der kun har et ønske om at blive spredt ud først i os selv – og siden til andre. Denne proces vil hel naturligt blive styrket, når vi søger vores egen sundhed. Sundheden – og lykken – i verden vil øges ved alle disse små eller store nye handlinger og glade tanker, der vækkes til live i sunde mennesker. Tænk blot på hvilken smittende kraft der spredes til alle, når en glad og lykkelig person deler ud af sin egen glæde! Dette virker ikke blot lokalt hvor vi selv bor – vores hjerters samlede glade energi rækker langt ud over fysiske landegrænser. At sende glade og opløftende tanker til ethvert sted i verden (enhver person eller gruppe)  er med til at “vække” din egen kærlighed til live – og verdens.