Marianne mobilbanner

8 mdr sygemeldt med stress, nu er jeg fyldt med kærlighed. Og mit hovede har det meget bedre. Meget overvældende, rørende, varmende, afslappende og helt igennem fantastisk - Kærligst Pernille Kruuse
MK Banner2016 900

Jeg har haft det helt fantastisk siden jeg blev healet af dig. Ingen negative tanker, som jeg fortalte om. Jeg har haft det super godt, fysisk og psykisk - skønt...                   Hver 3. oplever stærk healing... - Allerød Nyt

Energimedicin - Fremtidens medicin

 
Hvad er energimedicin?
 
Energimedicin er (i min definition) en fælles-betegnelse for de nye helings-metoder, der tager udgangspunkt i et ”nyt” paradigme: Forståelsen af at menneskekrop & sind er en enhed af energi.
 
Energimedicinsk case:
 
En klient, selvstændig erhvervsdrivende, kvinde omkring 40 år, henvendte sig pga. energiløshed og træthed. Hun følte, at hun ikke orkede at komme videre. Under behandlingen blev rod-chakraet renset og energien reetableret her. Årsagen (fundet ved muskeltestning) var et stort chok indenfor familiesammenhæng et par år tidligere, hvor hun havde følt, at ”tæppet blev trukket væk” under hende. Rod-chakraet rummer vores livskraft og livsmod, vores rødder. Efter denne ene behandling genvandt hun sin energi og i løbet af kort tid gik hun i gang med at skabe en ny og større forretning med stor succes. Hun tilskriver selv forandringen denne ene behandling.
- anonym, med tilladelse af klienten/ v. M.Kirkskov

Hvorfor energimedicin ? - Min indgangsvinkel:

Jeg er primært terapeut og ikke forsker. Igennem mit arbejde med mennesker som læge, kinesiolog og healer har jeg med mine egne øjne sammen med klienter gang på gang oplevet energetiske fænomener, opløsning af ”energetiske knuder” i kroppen med efterfølgende udrensning af gamle følelser og herefter en følelse af sammenhæng, lettelse, ny energi og forståelse for klienten. Jeg har oplevet, hvordan brug af energimedicin i form af f.eks. kinesiologi, Bachs blomstermedicin, dufte, healing, meditation, bøn har bevirket ændringer i menneskers psykiske eller fysiske tilstand – såvel som min egen. Energimedicin er derfor noget jeg ”i mit hjerte ved” er en yderst relevant faktor for helbredelse og lindring. Personligt ynder jeg mere betegnelsen frekvens-medicin. Jeg vil her i vid udstrækning tage udgangspunkt i min egen oplevelse af energimedicin-frekvensmedicin, hvad det er og hvad vi kan bruge det til.

Herunder er samlet en oversigt og en introduktion til begrebet set fra en mere videnskabelig synsvinkel, for der findes faktisk en del undersøgelser på dette område.
 
Den energimedicinske forståelse af kroppen:
 • Forståelsen af, at mennesket fungerer som en helhed – at det er en helhed.

 Ethvert menneske fungerer som en unik helhed, der kan studeres og forstås ved hjælp af mange forskellige metoder og indfaldsvinkler – f.eks. lægevidenskabelige, ernæringsmæssige, psykologiske, sociale, energetiske, åndelige – og hver metode vil fokusere på dele af mennesket og fremtrække forskellige sammenhænge. Dette ændrer dog ikke ved det grundlæggende: At ethvert mennesket er sin egen unikke, sammenhængende helhed – uanset at beskrivelserne kan være forskellige.

 • Forståelsen af, at alt er energi og at energi-strømme har en overordnet betydning for forløbet af processerne i kroppen – for menneskets sundhed.

Dette nye koncept er i virkeligheden gammelt, idet gammel visdom har fortalt om energetiske strømme i kroppen igennem tusinder af år. Udforskningen af denne forståelse kan efter min og mange andres overbevisning vise sig at være nøglen til at give et tiltrængt løft til den sygdoms/sundheds-opgave, der er – vel at mærke med meget mindre anstrengelse, end vi i dette øjeblik kan forestille os. Er det muligvis ”for godt til at være sandt”, til at vi kan tage det alvorligt? Når vi går helt ind til det inderste af alting så finder vi energi – det har kvantefysikken lært os, og måske er det stadig svært at begribe? Alt er faktisk energi – i bogstaveligste forstand. Hvilke konsekvenser har det da for forståelsen af sygdom og sundhed?

Eksempler på energimedicinske metoder:

 • Akupunktur
 • Homøopati
 • Reiki-healing, andre healingsformer
 • Kinesiologi
 • Kraniosacral-terapi
 • Ayur-Vedisk medicin
 • Zoneterapi
 • Aura-Soma-terapi (dufte)
 • Bach´s blomsterterapi
 • Healingsmassage
 • Etc, etc.
 • Nye højteknologiske metoder som inddrager måle-apparater/scannere, baseret på viden om kvantefysik samt energisystemer: F.eks. NES Provision Scanning, som tilbydes i Stjernebroen.

- læs mere om NES scanning i Stjernebroen

Der findes allerede forskning...

James L. Oschmann, biofysiker, PhD, har selv dels forsket, og dels samlet litteratur og anden forskning relateret til emnet energimedicin. Hans bøger kan varmt anbefales alle, der er nysgerrige. Målet med bogen er ikke at overbevise, men at fremvise al den viden, der faktisk findes allerede og sætte den sammen på nye, tankevækkende måder. Både lægeværdigt og læseværdigt! Han foredrager over hele verden med sin viden, har både været i Danmark og Sverige – og hjemme i det amerikanske sundhedssystem. Oplagt emne til at blive inviteret til at foredrage for læger/sundhedsaktører i Danmark!

Candace Pert, neuroforsker, PhD, var en ledende figur i den forskning, der førte frem til fund af opioid-receptoren i 1972. Hun har med sin biomolekylære forskning været med til at vise det faktum, at alle processer i kroppen er stærkt forbundne med hinanden  – og med receptorer i det limbiske system. Hun har undersøgt en mængde af neuropeptider, og fundet en udbredt forekomst – ikke blot i det limbiske system men i mange organer. Ved at spore og følge kroppens molekyler også ved forskellige følelsestilstande, har hun gennem sin forskning givet en videnskabeligt begrundet mulighed for at forstå, hvorledes følelser kan have en stor indflydelse på kroppens fysiske funktioner og sundhed.
 
Bruce Lipton, cellebiolog, forfatter til bogen "Intelligente Celler", hvor han beskriver forskningsresultater, som viser, at celler har modtagere for lys og vibrationer på overfladen i deres "cellehud" (cellemembran).

Andre væsentlige bidragsydere til forståelse af energimedicin:

Susanne Ehdin, svensk læge.

Deepak Chopra, indisk Ayur-Vedisk læge

Ken Wilber, amerikansk filosof

Audun Myskja, norsk speciallæge i geriatri, overlæge på GERIA (Ressurs-senter for alderspsykiatri/aldersdemens) i Oslo. Har modtaget to priser for sit arbejde med musik som terapi af Den norske Lægeforening.

Tankevækkende undersøgelser

Eksempler på bemærkelsesværdige videnskabelige indikationer på, at der findes et/flere energi-system(er), der i væsentlig grad styrer processer i kroppen – vel at mærke processer, som vi normalt anser for at være styret af f.eks. det parasympatiske nervesystem:

 • Forskere på et lægeligt fakultet i Californien sætter nåle i akupunkturpunkter på siden af foden. Disse specifikke punkter er blevet brugt i tusinder af år til at korrigere synsforstyrrelser. Bemærkelsesværdigt udløses meget hurtigt nerveimpulser i visuelle cortex i hjernen, vist ved fMRI (funktionel MR-scanning). Yderligere undersøgelser viser, at responset i hjernen udløses alt for hurtigt efter stimulus til at kunne forklares ved nerve-aktivitet. Hvilket system medierer denne impuls? Har de gamle kinesere alligevel ret??
 • En danser beder en fysiolog fra California Los Angeles University (UCLA) om at måle den elektriske, neuromuskulære aktivitet under en ”trance-dans”. Bemærkelsesværdigt viser det sig, at de elektriske signaler aftager, selvom danseren stadig bevæger sig. Dette undersøges igen under en ”primitiv” haitiansk danseform. Det drejer sig om en temmelig akrobatisk dans, men det viser sig, at dansen er korreleret med et fald i BT og puls. Hvilket system fungerer her? Tilsyneladende ikke det sympatiske nervesystem.
 • En undersøgelse i Japan viste at udøvere af f.eks. Qi-Gong, yoga, meditation og Zen (meditationstilstand), er i stand til at udsende stærke, pulserende magnetiske felter fra deres håndflader, målt med et magnetometer og en høj-sensitiv forstærker. Felterne var ca. 1/1000 gauss, hvilket er ca. 1.000 gange stærkere end et normalt menneskeligt biomagnetisk felt, som er ca. 1/1.000.000 gauss. Hvor kommer dette felt fra?
 • Den tid det tager for det neuromuskulære system at modtage en sensorisk information (f.eks. om fare), sende den til hjernen, sende den ud igen og foranledige et muskulært respons på stimulus er alt for langsom til at kunne forklare det lynhurtige respons, som vi ser i virkeligheden. Informationen må så at sige transporteres indenfor et andet system.

Kilde: James Oschmann,  Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance, 2003

Marianne Camille Tiffanie Kirkskov, Allerød, 19-08-07

Stjernebroen Lægecenter

v/ Marianne Camille Tiffanie Kirkskov
Raffinaderivej 8
Kløverbyen Kontorfællesskab
2300 København S

Telefon 6169 4003

Sociale medier

Find Stjernebroen på Youtube og Facebook

Galleri

452